About companies

Wij ontwikkelen samen met jouw bedrijf het frame waar je op door kunt bouwen. Dit doen wij door medewerkers te trainen een eigen frame te vormen en dat met ons te delen. Vervolgens kunnen we gezamenlijk een frame ontwikkelen dat ten grondslag ligt van jullie bedrijf. In dit traject trainen en ontwikkelen we verbindend, innovatief en daadkrachtig. 

Verbindend


Verbindend door middel van gesprek. Opvoeding, levensgebeurtenissen en opleiding zijn maar een kleine opsomming van factoren die invloed uitoefenen op hoe wij als mensen naar dingen kijken en onszelf in de wereld neerzetten. Door met elkaar het gesprek aan te gaan over ieders achtergrond, doelen, maar ook ieders kijk op het bedrijf, groeien werknemers meer naar elkaar toe, wat het creëren van een gezamenlijk ‘frame’ van het bedrijf ten goede komt.

Innovatief


Innovatief door middel van creatieve werkvormen. Om een eigen frame te kunnen creëren voor zowel jezelf als het bedrijf, is het in onze ogen nodig om uitgedaagd te worden. Door het bedenken en uitwerken van diverse werkvormen met bijbehorende materialen creëren wij interactie tussen werknemers om het beste in hen, en dus in het bedrijf, naar boven te halen. Dit betekent dat we creatieve werkvormen op maat maken zodat iedereen geprikkeld wordt.

Daadkrachtig


Daadkrachtig door middel van reflectie. In al onze trajecten wordt ruimte gemaakt voor reflectie, alleen dan kan een eigen frame gecreëerd worden. Door op eigen ideeën en gedrag te reflecteren kunnen we bewust worden van ons frame en keuzes gaan maken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iets gedaan wordt met deze reflectie. Er zullen keuzes gemaakt gaan worden die aansluiten op het frame van het bedrijf. About Framing kan hierbij helpen door daadkrachtig te werk te gaan en te toetsen of bepaalde keuzes aansluiten bij het reeds geformuleerde frame.